Åpenhetsloven

Vårt arbeid med åpenhetsloven

Lampemagasinet er et norsk selskap som selger belysning med tilhørende varegrupper. Vi har 16 butikker i Norge, samt et hovedkontor og et hovedlager i Oslo.
Våre kunder er primært privatpersoner, men vi har også noe salg til bedrifter.

Produksjon og montering av våre produkter skjer hovedsakelig i Guangdong-provinsen i Sør-Kina. Vi importerer også varer fra Sverige, Nederland og Østerrike.

Fra hovedlageret i Oslo foregår all logistikk til våre butikker på østlandsområdet. Vi kjøper transporttjenester fra norske transportører til seks av våre butikker i Norge.
Varer fra Kina blir transportert i containere via rederier/sjøfrakt. Det blir kjøpt transporttjenester fra ulike leverandører fra gang til gang.

Åpenhetsloven ble behandlet som et eget tema i styremøte holdt den 26.06.2023. Styret i Lampemagasinet har vedtatt at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven, som trådte i kraft 01.07.2022. Virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

HMS-ansvarlig har det overordnede ansvaret for loven og rapporterer til styret fortløpende. Innkjøpssjef har ansvar for vurdering og kontroll av våre utenlandske leverandører.

Vi har etablert egne rutiner for varsling, i tråd med arbeidsmiljøloven, for våre ansatte i Norge.

 

Metoder for aktsomhetsvurdering

Aktsomshetsvurderinger i Norge
• Vi har på generelt grunnlag vurdert risikoen ved den norske virksomheten (butikker, lager og hovedkontor) som lav, og har ikke prioritert videre tiltak i Norge nå.


Aktsomshetsvurderinger utenfor Norge

• Vi legger til grunn følgende risikofaktorer for vårt arbeid:

 

 • Bransjerisiko: Vi ser ikke på belysningsbransjen som en høyrisiko-bransje, bortsett fra selve produksjonsprosessen og produksjonsstedet. 

 • Landrisiko: Vi produserer mesteparten av våre produkter i Kina og ser på Kina som et utsatt land, der vi må kontrollere våre leverandører og samarbeidspartnere.

 • Produktrisiko: Vi anser produksjon av belysningsprodukter og lyskilder som et risikoutsatt produktområde.

 • Egenrisiko: Lampemagasinet som organisasjon vurderer vi som lav risiko, og har egne systemer for HMS og vernerunder.

 

• Vi vil vurdere alle våre leverandører der vi har et vareuttak på over NOK 1.000.000 per år. På grunnlag av dette, har vi valgt ut de mest aktuelle leverandørene. Her blir det sett nærmere på bruk av barnearbeid, arbeidstidsbestemmelser, lønnsutbetalinger og bruk av verneutstyr på fabrikkene hos våre største leverandører i Kina.  

 

 

Våre aktsomhetsvurderinger

Gjennom vernerunder og medarbeidersamtaler har vi løpende kontakt med alle våre ansatte. Vi har ikke avdekket brudd eller særlige utfordringer ved vår drift i Norge.

Vi har ikke foretatt besøk til fabrikkene i Kina siden høsten 2019 p.g.a. Covid-19. I Kina har det vært innreiseforbud. Det er planlagt et fabrikkbesøk høsten 2023 der vi vil gjennomføre egne kontroller, slik vi alltid har gjort.

 

 

Videre tiltak og forventede resultater

• Vi har ikke iverksatt noen tiltak for bedriften i Norge.


• Det vil bli utarbeidet et spørreskjema til våre kinesiske leverandører som omhandler barnearbeid, arbeidstidsbestemmelser, lønnsutbetalinger og bruk av verneutstyr på fabrikkene. Dette skjemaet vil sendes ut fortløpende.


• Vi vil utarbeide nye retningslinjer med våre kinesiske leverandører med krav om at de følger arbeidstagers rettigheter i forhold til arbeidstidsbestemmelser, lønn, bruk av verneutstyr og ikke bruk av barnearbeid.


• Det vil bli gjennomført en egen kontroll av fabrikkene ved neste besøk til Kina, høsten 2023.

 

2024

• Våren 2024 sendte vi ut omfattende spørreskjema til produsenter som vi handler fra i Kina. Mange av spørreskjemaene har vi mottatt utfylt i retur. Produsenter som vi ikke har mottatt utfylte spørreskjemaer fra, vil bli fulgt opp.
• Juni 2024 var vi på fabrikkbesøk hos de aller fleste av produsentene våre i Kina og vi diskuterte åpenhetsloven med dem og fulgte opp at spørreskjemaet var fylt ut. Vi ble gitt omvisning i produksjonslokalene. 
•  Ingen alvorlige avvik ble avdekket ved noen av fabrikkbesøkene eller gjennom spørreskjemaene. 

   

   

  All henvendelse vedrørende åpenhetsloven sendes til post@lampemagasinet.no.

  Du kan også ta kontakt via kontaktskjema, som du finner her