Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg med ødelagte lysrør/sparepærer som inneholder kvikksølv?

- Du bør åpne vinduet og lufte, samtidig som du gjør godt rent.
- Samle sammen lyspærerestene best mulig.
- Synlige partikler og glassrester kan også plukkes opp med en bit tape.
- Bruk gjerne kost og feiebrett, og tørk opp grundig med en fuktig klut.
- Både kluten og glassrestene kan du samle sammen i en plastpose som må leveres til et mottak for spesialavfall (bør i mellomtiden plasseres utendørs).
- Løse tepper bør tas ut og bankes.
- Luftingen av rommet kan gjerne fortsette i 15 minutter etter at du er ferdig med rengjøringen.

 

Hva har jeg lov til å gjøre selv med elektriske komponenter?

(Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, opphavsett DSB 2022)

Se oversikt her.