Lys til våtrom og våtromssoner

Lys til våtrom og våtromssoner

Av sikkerhetsmessige grunner, stilles det flere spesielle krav i forbindelse med valg og plassering av lys og elektronikk i våtrom som f.eks. bad og vaskerom. Det er derfor svært viktig at du setter deg inn i regler som gjelder i våtrom før du velger lamper og planlegger lyssettingen.

 

Et baderom er delt inn i forskjellige soner. Inndelingen er laget for å forhindre at man berører spenningsførende deler og at skadelig vanninntrengning oppstår. Det er ulike krav til konstruksjon og plassering av elektrisk utstyr i de ulike sonene. IP-gradene forteller i hvilke soner armaturene passer og hva de beskytter mot. Se etter riktig IP-grad når du velger lamper, og få hjelp av fagfolk.

Merk at ved en høyde over 225cm fra gulv til lampe, er det ingen spesielle krav.

 

Se bilde under for oversikt over soner og IP-grad. Bilde lånt av ea.no

 

Våtromssoner

 

 

Soneinndeling:

 

Sone 0 – IP67

Denne sonen gjelder den innvendige delen av et badekar eller et dusjkabinett.

Sone 1 – IP44

Denne sonen er begrenset til høyde 225cm over gulvnivå og omfavner selve badekaret eller dusjkabinettet. IP44 defineres til sprutsikre armaturer som skal tåle sprut fra alle kanter og som er sikre mot objekter med størrelse ned til 1mm.

Sone 2 – IP44

Denne sonen er begrenset til høyde 225cm over gulvnivå og omfavner området fra sone 1 og 60cm utenfor. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44) av klasse l (enkeltisolert med jord), klasse ll (dobbeltisolert) og klasse lll (lavvolt). 

Øvrige områder – IP20

Denne sonen er definert som resten av baderommet som ikke omfattes av sone 0, 1 og 2. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av klasse l (enkeltisolert med jord), klasse ll (dobbeltisolert) og klasse lll (lavvolt).

IP20 er den mest vanlige klassifiseringen av dekorativ belysning for innendørs bruk. De har ingen spesiell beskyttelse mot vann og fukt.

 

(NEK 400:2018)

Tilbake til bloggen
1 av 3